Starostou města Uherské Hradiště byl zvolen Stanislav Blaha, nové zastupitelstvo poprvé zasedalo

Nové vedení města, zprava Stanislav Blaha, Marcela Čechová, Pavlína Jagošová, Čestmír Bouda.JPG Město Uherské Hradiště povede v příštích 4 letech Stanislav Blaha. Stanislava Blahu navrhla do funkce starosty koalice Společně pro Hradiště, ANO 2011 s podporou nezávislých, KDU-ČSL a nezávislé osobnosti a Nestraníci pro Hradiště, jejíž členové také zasednou v radě města.

Stanislav Blaha se narodil v roce 1969 v Uherském Hradišti. Do politiky vstoupil v roce 1998. Od roku 2002 se postupně stal zastupitelem, radním města, místostarostou a v roce 2014 starostou. Funkci starosty bude vykonávat potřetí v řadě. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 17. října 2022 získal při volbě starosty města 17 hlasů, 7 zastupitelů se hlasování zdrželo, 2 zastupitelé byli proti. Jeden zastupitel byl z jednání omluven.

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště tvoří 27 členů, kteří na prvním zasedání složili slib. Zastupitelstvo města také zvolilo místostarosty a určilo jejich pořadí.

První místostarostkou města byla zvolena Marcela Čechová (ANO 2011), druhým místostarostou se stal Čestmír Bouda (KDU-ČSL) a trojici místostarostů doplnila Pavlína Jagošová (Společně pro Hradiště). Zatímco Stanislav Blaha bude neuvolněným starostou, místostarostové budou své funkce vykonávat jako uvolnění.

Po ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště je známé i nové složení rady města, která se skládá z 9 zástupců koalice. Struktura rady města je: starosta, 3 místostarostové a 5 členů rady města. Rada města včetně starosty a místostarostů bude tvořena třemi zástupci Společně pro Hradiště, čtyřmi zástupci ANO 2011 s podporou nezávislých, jedním zástupcem KDU-ČSL a nezávislých osobností a jedním zástupcem Nestraníků pro Hradiště.

Rada města Uherské Hradiště má toto složení:

Ing. Stanislav Blaha (Společně pro Hradiště) – starosta (plnění úkolů vyplývajících z činností v oblasti územního plánování, rozvoje města, dopravy a městské policie).

Ing. Marcela Čechová (ANO 2011) - 1. místostarostka (plnění úkolů vyplývajících z činností v oblasti financí, investic, kultury a sportu).

Ing. Čestmír Bouda (KDU-ČSL) - 2. místostarosta (plnění úkolů vyplývajících z činností v oblasti sociální, životního prostředí a informatiky).

Pavlína Jagošová (Společně pro Hradiště) – 3. místostarostka (plnění úkolů vyplývajících z činností v oblasti majetku, architektury a regenerace MPZ a cestovního ruchu).

Mgr. Zuzana Vandame (Společně pro Hradiště) – neuvolněná členka rady města (plnění úkolů vyplývajících z činností v oblasti školství).

Ing. Lukáš Němeček (ANO 2011) – neuvolněný člen rady města

Jiří Vašica, DiS. (ANO 2011) - neuvolněný člen rady města

Mgr. Jana Grygarová (ANO 2011) - neuvolněná členka rady města

Jan Zapletal, PhD. (Nestraníci pro Hradiště) – neuvolněný člen rady města