Státní veterinární správa zakazuje venkovní chov drůbeže v celé ČR

drůbež.jpg Z důvodu přibývajících ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v České republice vyhlašuje Státní veterinární správa mimořádná veterinární opatření s celostátní působností. Všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů od 14. 12. 2022 zakazuje chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje umístit chované ptáky do budov v hospodářství. Cílem přijímaných opatření je zamezení šíření nákazy do chovů.

Chovatelé, u kterých není možné chovanou drůbež trvale uzavřít, musí alespoň omezit venkovní prostory, do kterých má drůbež přístup a v maximální míře minimalizovat kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky. Cílem přijímaných opatření je zamezení šíření nákazy do chovů.

Nařízení dále také omezuje pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby, jejichž činnost je zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o drůbež. Všichni chovatelé drůbeže (včetně chovatelů holubů a běžců) budou také muset podávat vodu a krmivo chovaným ptákům uvnitř hospodářské budovy případně pod přístřeškem, který zabrání jejich kontaminaci výkaly volně žijících ptáků. Stejně tak budou povinni před kontaminací chránit skladované krmivo, stelivo a vodu.

Chovatelé registrovaní v ústřední evidenci hospodářských zvířat, na jejichž hospodářstvích není drůbež či ptáky možno umístit do budov, musí o této skutečnosti neprodleně informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu: KVS SVS pro Zlínský kraj – Státní veterinární správa (svscr.cz)

Krizová linka pro hlášení nákazy nebo mimořádné situace, která je k dispozici 24 hodin denně (není určená k přijímání stížností): +420 720 995 201

Odkaz na mimořádná veterinární opatření

foto: ilustr

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lumír Lacka

T: 572 525 125
M: 724 191 861
E: Lumir.Lacka@mesto-uh_cz