Stavebně historický průzkum dostal nový kabát

shpuh.jpg Mapová aplikace Stavebně historický průzkum, která je dostupná i na webu města Uherské Hradiště, nabízí své nové zpracování. To přináší nové možnosti pohledu na původní data, přibyla rovněž možnost zobrazovat v mapě mobiliář - drobné umělecké objekty a také místa s odkazem na Encyklopedii města Uherské Hradiště.

Stavebně historický průzkum zahrnuje průzkum staveb - konstrukcí, prvků, detailů i prostorových souvislostí a shromáždění písemných, plánových a obrazových materiálů. Primárně slouží jako kvalitní podklad pro efektivní památkovou péči.

Průzkumy probíhaly v Mařaticích a Uherském Hradišti v 90. letech minulého století. Zpracovateli dokumentace Stavebně historického průzkumu jsou ing. arch. Jiří Syrový a ing. arch. Zuzana Syrová. Původní aplikace z roku 2007, které zobrazovaly výsledky jejich práce, jsou nyní převedeny do nového designu v Geografickém informačním systému města Uherské Hradiště, vše je samozřejmě přizpůsobeno mobilním zařízení.

Základní funkčnost aplikace zůstala po novelizaci zachována. Po kliku na stavbu v mapě se zobrazí odkaz na kartu objektu, která obsahuje výsledky průzkumů. Nové zpracování však přináší množství vylepšení, zejména se rozšířily možnosti zobrazení dat. Skládání jednotlivých grafických vrstev na sebe nyní umožňuje uživateli vytvořit tematickou mapovou kompozici.

Stavebně historický průzkum Uherského Hradiště - https://gis.mesto-uh.cz/mapa/stavebne-historicky-pruzkum-uh/

Stavebně historický průzkum Mařatice - https://gis.mesto-uh.cz/mapa/stavebne-historicky-pruzkumshp_uherske_hradiste.png


Prolínání: Nově si můžete prolínat historické mapy (např. Stabilní katastr 1827) s aktuální katastrální ortofotomapou.