Stavební práce na ul. Hlavní

Hlášeno 27. 3. 2020 a 30. 3. 2020

Město Uherské Hradiště informuje, že v termínu od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 budou v části Míkovice na ul. Hlavní probíhat stavební práce spojené s omezením užívání chodníků. Proto žádáme občany o zvýšenou opatrnost při pohybu na komunikaci.

Dále upozoňujeme, že v termínu od 21. 4. 2020 do 30. 4. 2020 bude také dočasně přesunuta autobusová zastávka.

Bližší informace najdete na webových stránkách města a ve vývěsce MK Míkovice.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení spisové služby
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Martina Gryčová

T: 572 525 137
M: 605 203 086
E: Martina.Grycova@mesto-uh_cz