Stávka škol v Uherském Hradišti

Jarošov.JPG Aktualizované informace ohledně stávky učitelů dne 6. listopadu 2019.

Základní škola a Mateřská škola Jarošov  -  ZŠ i MŠ bude uzavřena včetně družiny a jídelny

Základní škola  a Mateřská škola Větrná – ZŠ bude uzavřena vč. družiny, v MŠ bude běžný provoz včetně zajištění stravování

Základní škola Sportovní – ZŠ bude uzavřena včetně družiny a školní jídelny

Základní škola T. G. Masaryka –  bude  zde běžný provoz, pracovníci se  nezapojí do stávky

Základní škola UNESCO  -  stávkuje část pedagogů,  je zajištěno suplování, odpolední vyučování  odpadá,  jídelna i družina pojedou  beze změny

Základní škola Za Alejí –  běžný provoz 

Mateřská škola Svatováclavská (sdružuje MŠ v UH) :

MŠ 28. října, MŠ Pod Svahy, MŠ Husova vč. MŠ křesťanské - uzavřeny 

ostatní MŠ budou v běžném režimu

DDM UHběžný provoz, pouze ve školách, kde měli mít kroužky a tyto školy stávkují, nebudou tyto kroužky zajištěny. 

V případě potřeby se, prosíme, informujte v jednotlivých školách.