Stromečky patří do sběrného dvora, případně ke sběrným místům

vyh1.jpg Přiblížilo se období, kdy se lidé začnou zbavovat vánočních stromků. Abychom co nejvíce eliminovali nevhodné odkládání stromků ve veřejných prostorech, žádáme občany města Uherského Hradiště o následující:

Prosíme, abyste (dle svých možností) upřednostnili uložení použitých vánoční stromků přímo do sběrného dvora na ulici Moravníky č. p. 905. A to v pracovních dnech mezi 07:30-15:45 hodin.

Od 9. ledna do 13. února bude KAŽDÉ ÚTERÝ DOBA PRODLOUŽENA DO 17:45 HODIN.

Nicméně předpokládáme, že i v letošním roce bude situace obdobná jako v předchozích letech a vánoční stromky budou občany ponejvíce ponechávány v blízkosti sběrných míst pro ukládání odpadu. Vloni bylo z těchto míst odvezeno cca 50 vleček použitých vánočních stromků. 
Proto bude také letos jednou týdně, vždy v pondělí, probíhat sběr a následný odvoz vánočních stromků na území města Uherské Hradiště, a to od 8. ledna až do 12. února. Kdo nemá možnost použitý stromek odvést přímo do sběrného dvora, ať jej tedy umístí k nejbližšímu sběrnému místu, odkud zajistí odvoz město Uherské Hradiště. 
 

Žádáme občany, aby v žádném případě neodkládali stromky na jiná místa např. do vnitrobloků, ke komunikacím a chodníkům a zejména, aby neumísťovali stromky do nádob na komunální odpad.

Ještě jednou prosíme, aby občané dle svých možností odváželi stromky přednostně do sběrného dvora. Neznečišťujte město. Pomůžete nám tím minimalizovat náklady města na tyto mimořádné odvozy objemného odpadu.

Stromky dovezené do sběrného dvora jsou následně odváženy, stejně jako stromky svážené od sběrných míst na plochu, kde jsou ekologicky likvidovány štěpkováním. Takto vzniklá štěpka je využita jako druhotný energetický zdroj.

Celkové náklady doprovodného svozu vánočních stromů v předcházejících letech byly ve výši pohybující se kolem 50 000,-Kč. Podobný finanční obnos se dá předpokládat i v letošním roce.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Radek Chybík

T: 572 525 370
M: 605 203 088
E: Radek.Chybik@mesto-uh_cz