Struktura krizového řízení

Bezpečnostní rada, krizový štáb, povodňová komise a pověřené kontaktní osoby.

Struktura krizového řízení města Uherské Hradiště

 • Bezpečnostní rada města Uherské Hradiště
 • Krizový štáb města Uherské Hradiště
 • Povodňová komise města Uherské Hradiště

Kontaktní osoby pověřené řešením problematiky krizového řízení, ochrany obyvatelstva a obrany:

  

Ing. Lumír Lacka – řeší problematiku krizového řízení, ochrany obyvatelstva, obrany, JSDH a utajovaných informací

 • tel. 572 525 125; e-mail: lumir.lacka@mesto-uh_cz

 

Bezpečnostní rada města Uherské Hradiště


Bezpečnostní rada města Uherské Hradiště je koordinačním orgánem pro přípravu na krizové situace. Předsedou bezpečnostní rady města Uherské Hradiště je starosta města, který jmenuje členy bezpečnostní rady.

 

Ing. Stanislav Blaha, starosta, předseda Bezpečnostní rady města Uherské Hradiště

 • adresa pracoviště: Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště,
 • telefon: 572 525 103; e-mail: Stanislav.blaha@mesto-uh_cz

PhDr. Ivo Frolec, místostarosta,

 • adresa pracoviště: Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště,
 • telefon: 572 525 112; e-mail: Ivo.Frolec@mesto-uh_cz 

Mgr. Josef Botek, tajemník MěÚ,

 • adresa pracoviště: Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště,
 • telefon: 572 525 102; e-mail: josef.botek@mesto-uh_cz

Ing. Jan Krčma, Ph.D., vedoucí oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí,

 • adresa pracoviště: Protzkarova 33, Uherské Hradiště,
 • telefon: 572 525 840; e-mail: jan.krcma@mesto-uh_cz

Ing. Jaroslav Olbert, ředitel Územního odboru Uherské Hradiště, HZS ZK,

 • adresa pracoviště: B. Němcové 834, Uherské Hradiště,
 • telefon: 950 675 100; e-mail: jaroslav.olbert@zlk_izscr_cz    

MUDr. Anton Vaňo, vedoucí lékař, oblast Uherské Hradiště, ZZS Zlínského kraje,

 • adresa pracoviště: J. E. Purkyně 1512, Uherské Hradiště,
 • telefon: 572 432 420; e-mail: anton.vano@zzszlin_cz

plk. JUDr. Bronislav Šabršula, LL.M., vedoucí Územního odboru Uherské Hradiště, Policie ČR - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

 • adresa pracoviště: Velehradská třída 1217, Uherské Hradiště,
 • telefon: 974 678 220; e-mail: uh.uo.podatelna@pcr_cz

Ing. Lumír Lacka, Útvar kanceláře starosty,

 • adresa pracoviště: Protzkarova 33, Uherské Hradiště,
 • telefon: 572 525 125; e-mail: lumir.lacka@mesto-uh_cz

 

Krizový štáb města Uherské Hradiště


Starosta města Uherské Hradiště zřizuje krizový štáb města jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací.

 

Členy krizového štábu města jsou:

 • členové Bezpečnostní rady města Uherské Hradiště
 • členové stálé pracovní skupiny a odborných skupin (pracovníci městského úřadu a zástupci složek integrovaného záchranného systému a odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace)

 

Kontakty na odpovědnou osobu


Povodňové komise