Svá jubilea oslavili společně

IMG_8011.JPG Ve čtvrtek 16. listopadu se konalo další z milých setkání s jubilanty, kteří v letošním roce oslavili svá významná životní výročí. Pozdravit seniory přišlo vedení města a s písničkou je potěšil Hradišťánek společně s Cimbálovou muzikou Husličky a písničky ze Základní umělecké školy Uherské Hradiště.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz