Svatby se zatím nemohou konat, náhradní termíny budou po dohodě

wejhwkerhwkeuh.jpeg Vážení občané, na vaše četné dotazy ohledně svatebních obřadů sdělujeme, že na základě usnesení vlády č. 215 z 15. března 2020 po dobu trvání zákazu volného pohybu osob nelze sňatečné obřady uskutečňovat. Na tyto obřady se nevztahuje žádná z výjimek výslovně uvedená v usnesení vlády.

Dle informací ministerstva vnitra, nelze uzavření manželství považovat za neodkladnou úřední záležitost.  

Po ukončení krizového opatření bude matriční úřad kontaktovat všechny snoubence u rezervovaných termínů (kteří byli tímto nařízením dotčeni) k dohodnutí náhradního termínu sňatečného obřadu.

Děkujeme za pochopení.

Dokument ve formátu PDF: Zakaz_snatku_info_MU_fin.pdf

Kontakty na odpovědnou osobu