Svoz nebezpečných složek odpadu vytříděných z komunálního odpadu

V níže uvedených termínech proběhne v Sadech, Véskách a Míkovicích svoz vybraných složek nebezpečných odpadů.

Přehled shromažďovaných odpadů:

- rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy

- zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

- oleje a tuky

- barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

- syntetické prací a čistící prostředky obsahující nebezpečné látky

- nepoužitelná cytostatika

- baterie a akumulátory

- vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky

Elektrozařízení musí být v kompletním stavu bez chybějících součástí, jinak nebude odpad odebrán.

Přehled míst shromažďování odpadů, datum a čas shromažďování

Image


Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lenka Němečková, DiS.

T: 572 525 383
M: 731 690 012
E: Lenka.Nemeckova@mesto-uh_cz