Svoz odpadů

Související dokumenty:

Bezplatný sběr vybraných druhů odpadu 2019

kont.jpg Vážení spoluobčané, na podporu legální likvidace odpadů s cílem snižovat vytváření černých skládek město připravilo bezplatný sběr vybraných druhů odpadu formou velkoobjemových kontejnerů.

 

Harmonogram svozu odpadů 2019

Ucelený přehled svozu odpadů v Uherském Hradišti ve všech městských částech

 

Situace sběrných míst v Uherském Hradišti

Situace sběrných míst na tříděný odpad ve městě Uherské Hradiště a jeho místních částech.

 

Podpora třídění odpadu ve městě Uherské Hradiště

Motivační spoty na podporu třídění odpadu ve městě Uherské Hradiště.

 

Co patří a co nepatří do bioodpadu?

Jak správně třídit přírodní materiály, které je možné využít k recyklaci.