Svoz odpadů ve dnech 23. 12. 2021 až 3. 1. 2022

IMG_3230.jpg Vážení občané, informujeme o termínech svozu odpadů v období vánočních a novoročních svátků.

Komunální odpad a bio odpad budou sváženy dle harmonogramu.

Svoz tříděného odpadu bude proveden následovně:

23.12.  svoz plastu

24.12.  svoz skla

27.12. svoz papíru a plastu

28.12. svoz papíru

29.12. svoz plastu

31.12. svoz papíru

3.1.     svoz skla

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lenka Němečková, DiS.

T: 572 525 383
M: 731 690 012
E: Lenka.Nemeckova@mesto-uh_cz