Svoz vánočních stromků

vyh1.jpg Vážení občané, po Vánocích se začnete zbavovat vánočních stromků. Prosíme, abyste vánoční stromečky ukládali pouze na místa k tomu určená a předcházeli tak zvýšenému nepořádku ve městě. Stromky budou, jako každý rok, v určené dny sváženy.

Ideálním řešením odložení odstrojeného vánočního stromku je odvést jej do sběrného dvora. V případě, že občan tuto možnost nemá, může položit stromek u nejbližšího kontejnerového stání

V roce 2020 bude probíhat svoz vánočních stromků od kontejnerových stání každé pondělí a to od 6. 1. 2020 do 10. 2. 2020. Proto je nejvhodnějším dnem pro uložení stromku ke kontejnerovému stání vždy neděle před tím.

Žádáme občany, aby v žádném případě neodkládali stromky na jiná místa, např. do vnitrobloků, ke komunikacím a chodníkům. Také prosíme, aby občané  stromky nevhazovali do nádob na odpady.

Svezené vánoční stromky budou následně štěpkovány a vzniklá štěpka bude ekologicky využita.

IMG_4788.JPG

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lenka Němečková, DiS.

T: 572 525 383
M: 731 690 012
E: Lenka.Nemeckova@mesto-uh_cz