Svoz vánočních stromků

stromek.jpg Všechny domácnosti se po Vánocích začnou zbavovat vánočních stromků. Prosíme občany, aby vánoční stromečky ukládali pouze na místa k tomu určená a předcházeli tak zvýšenému nepořádku ve městě. Stromky budou jako každý rok v určené dny sváženy.

Ideálním řešením je odstrojený vánoční stromek dopravit do sběrného dvora.
V případě, že občan tuto možnost nemá, je nejvhodnějším řešením položit stromek u nejbližšího kontejnerového stání.

V roce 2021 bude probíhat svoz vánočních stromků od kontejnerových stání každé pondělí v období od 4. ledna do 15. února. Proto je nejvhodnějším dnem pro uložení stromku ke kontejnerovému
stání vždy neděle před tím.

Žádáme občany, aby v žádném případě neodkládali stromky na jiná místa, například do vnitrobloků, ke komunikacím a chodníkům.

A zejména prosíme, aby občané stromky nevhazovali do nádob na odpady.

Svezené vánoční stromky budou následně štěpkovány a vzniklá štěpka bude ekologicky využita.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lenka Němečková, DiS.

T: 572 525 383
M: 731 690 012
E: Lenka.Nemeckova@mesto-uh_cz