Svoz vánočních stromků v roce 2022

stromek.jpg Začíná období, kdy se domácnosti po Vánocích zbavují vánočních stromků. Prosíme občany, aby vánoční stromky ukládali pouze na místa k tomu určená a aby tak předcházeli zvýšenému nepořádku ve městě. Vánoční stromky budou sváženy vždy v pondělí až do 14. února.

Ideálním řešením odložení odstrojeného vánočního stromku je odvézt jej do sběrného dvora. V případě, že občan tuto možnost nemá, může odložit stromek u nejbližšího kontejnerového stání. 

V roce 2022 bude probíhat svoz vánočních stromků od kontejnerových stání každé pondělí a to od 10. 1. 2022 do 14. 2. 2022. Proto je nejvhodnějším dnem pro uložení stromku ke kontejnerovému stání vždy neděle před tím.

Žádáme občany, aby v žádném případě neodkládali stromky na jiná místa, např. do vnitrobloků, ke komunikacím a chodníkům. Zejména pak prosíme, aby občané  stromky nevhazovali do nádob na odpady. Svezené vánoční stromky budou následně štěpkovány a vzniklá štěpka bude ekologicky využita.

Děkujeme. 

Odbor správy majetku města 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lenka Němečková, DiS.

T: 572 525 383
M: 731 690 012
E: Lenka.Nemeckova@mesto-uh_cz