Svůj informační systém chce město rozšířit o nové vitríny

IMG_1714a.JPG O 6 nových informačních hnízd po pěti vitrínách a 3 samostatně stojící vitríny chce město Uherské Hradiště rozšířit svůj informační a navigační systém. Cílem je zlepšení informovanosti a orientace návštěvníků a obyvatel města v nabídce pořádaných akcí. Náklady 2,5 milionu korun by měla z poloviny pokrýt dotace ministerstva pro místní rozvoj.

Město Uherské Hradiště v roce 2018 realizovalo 1. etapu modernizace informačního a navigačního systému, při které se ve městě objevily nové rozcestníky i rozcestníky s mapou, informační tabule s mapou města, uvítací tabule, výlepové sloupy, informační tabulky na památkově chráněné objekty a významné turistické objekty.

„Tento projekt navazuje na 1. etapu z roku 2018, kde jsme byli úspěšní v podobné výzvě a zrealizovali rozcestníky, mapy města a informační tabule na památkově chráněných či významně turistických objektech. Nyní se jedná o 2. etapu tohoto procesu, při které jde o rozšíření, úpravu a vizuálního sjednocení prezentačních ploch příspěvkových organizací města,“ informoval starosta města Stanislav Blaha. Informační plochy budou sloužit aktivitám příspěvkových organizací města v oblasti kultury a cestovního ruchu - Městským kinům, Slováckému divadlu, Klubu kultury, Městskému informačnímu centru, Knihovně B. B. Buchlovana, ale i Parku a Skanzenu Rochus či Slováckému muzeu. 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo pro rok 2022 výzvu k předkládání žádostí o dotace v rámci programu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, jehož cílem je podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v regionech. Město podalo do této výzvy projekt pod názvem „Informační a navigační systém města, etapa 2“, ministerstvo projekt doporučilo do druhé etapy administrace.

foto: ilustr., město Uherské Hradiště

-JP- 

audio pro média: 2022-06-21 starosta Ing. S. Blaha - Informační systém.mp3, soubor typu mp3, (1,9 MB)