Tajuplné Hradiště pokračuje!

IMG_0277.JPG Noční prohlídky města s odborným výkladem PhDr. Blanky Rašticové budou ještě 12., 19. a 26. června. Sraz je u morového sloupu na Mariánském náměstí ve 20:00 hodin. Rezervace v Městském informačním centru Uherské Hradiště je ale nutná!

Prosíme pozor, prohlídka 12. 6. už je plně obsazena, volná místa jsou ještě 19. a 26. 6.

Prohlídky města, při kterých se účastníci dozví mnoho zajímavého z historie města a vyslechnou si ohromné množství informací včetně zajímavých legend, pořádá město Uherské Hradiště ve spolupráci s MIC UH, Knihovnou BBB, Římskokatolickou farností a Státním okresním archivem.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz