„TAK UŽ TO VÍŠ,“ poučuje komiksová postavička

plechovka – kopie.jpg Město Uherské Hradiště přichází s kampaní, která pomocí mini-komiksů upozorňuje občany na některé zásady či novinky nakládání s odpady. Jednoduchá postavička děvčete, kterou vytvořila studentka UMPRUM Uherské Hradiště Jana Zháňalová poukazuje na černé skládky, nakládání s kovovým odpadem, nutnost sešlapávání PET lahví nebo rozkládání papírových krabic před vyhozením.

Pro snížení směsného komunálního odpadu je pravidelná osvěta nutností. „Je důležité stále připomínat, co kam patří. Občané odpad třídí, ale ne vždy úplně správně,“ upozornil místostarosta města Čestmír Bouda.

Prvním tématem, které přináší kreslený mini příběh, je upozornění na možnost vhazování použitých plechovek od nápojů do kontejnerů na plasty. Je tomu skutečně tak, plechovka od piva nebo limonády patří v Uherském Hradišti do plastů. Důvodem je systém třídění těchto dvou druhů odpadu na jednom místě.

plechovka.jpg

Podíl vytříděného odpadu se v Uherském Hradišti v posledních letech zvyšuje. „Tuto informaci vnímáme velmi pozitivně a je evidentní, že občanům na životním prostředí záleží.  Město Uherské Hradiště je dlouhodobě v třídění odpadů velmi úspěšné, což dokazuje opakovaná výhra v soutěži „O keramickou popelnici“, která hodnotí aktivity v oblasti třídění komunálního odpadu,“ vzpomněl starosta města Stanislav Blaha.  Poslední novinkou bylo pořízení nádob na použité oleje a tuky z domácností, které radnice nechala rozmístit napříč celým městem.

Určité rezervy ale město shledává např. v kvalitě vytříděného bioodpadu.  Například do bio odpadu v hnědých popelnicích jsou často vhazovány plastové obaly a jiné nevhodné materiály. Třídění takto znehodnocovaného materiálu je poměrně náročné, provádí se speciální technikou a je velmi drahé. Další bolestí města je ukládání nevhodného odpadu ke kontejnerovým stáním a černé skládky. „Není skoro dne, abychom neřešili nějaké vyhozené matrace nebo kusy nábytku ke kontejnerům,“ potvrdil místostarosta Bouda

S uherskohradišťskou Střední uměleckoprůmyslovou školou nespolupracuje město poprvé. „Naopak, aktivity školy nás velmi zajímají. V minulosti právě na UMPRUM vzniklo logo Ceny Vladimíra Boučka, v poslední době si studenti vyzkoušeli například navrhnout plakáty na ples města nebo logo pro Kreativní město UNESCO,“ doplnil starosta Blaha.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz