Také letos pokračuje modernizace učeben základních škol

IMG_9448.JPG Nutné stavební úpravy, ale i pořízení nového vybavení jsou součástí projektů modernizace učeben pro výuku tzv. klíčových kompetencí, které od loňska probíhají v pěti městských základních školách. V roce 2018 se modernizace týkala učeben v ZŠ Za Alejí a ZŠ UNESCO. V tomto roce přicházejí na řadu ZŠ Větrná, ZŠ TGM Mařatice a ZŠ Jarošov.

Opravy se týkají učeben pro výuku cizích jazyků, přírodovědných oborů, technických a řemeslných dovedností a digitálních znalostí a kompetencí. Součástí projektů je i budování bezbariérovosti ve školách, zajištění konektivity škol i menší úpravy prostranství v okolí škol.

„V této fázi budou provedeny především stavební úpravy, samotné vybavení učeben mobiliářem a technikou budeme poté soutěžit zvlášť,“ podotkl místostarosta Jaroslav Zatloukal.

V objektu ZŠ a MŠ Uherské Hradiště – Jarošov dojde k úpravám učebny přírodních věd - výměně podlahové krytiny, umyvadla a obkladů. Bude provedena také nová elektroinstalace včetně osvětlení a místnost bude nově vymalována.  Další stavební práce na škole souvisí se změnou dispozičního řešení sociálních zařízení a s vybudováním WC pro imobilní žáky.

Na Základní škole Větrná se úpravy budou týkat 2 učeben cizích jazyků, technického zázemí a učebny dílen. Také zde budou vyměněny podlahové krytiny, umyvadla, dojde na obměnu elektroinstalace, klimatizace a místnosti budou nově vymalovány. V ZŠ T. G. Masaryka v Mařaticích se plánuje sloučení dvou učeben v jednu počítačovou učebnu. Dále zde budou stavebně upraveny prostory toalet za účelem zřízení hygienického zařízení pro imobilní osoby. Dojde na nové rozvody vodoinstalace, odpadů, elektroinstalace, změnu umístění radiátorů, opravu obkladů, dlažeb a dodávku vybavení sanitárními předměty a svítidly.

„Velmi důležitým prvkem stavebních úprav ve všech třech školách je montáž zařízení k přepravě imobilních žáků po schodištích,“ vyzdvihl místostarosta Zatloukal.

Celkové náklady na tyto práce přesáhnou 4,5 milionu korun. Až 90 % výdajů na realizaci projektů pokryje dotace Evropské unie a státního rozpočtu z Integrovaného regionálního operačního programu. Hlavní díl prací proběhne ve všech třech školách v období letních prázdnin.

 „Žáci se mají učit v příjemném a moderně vybaveném prostředí. Když je možné na to dosáhnout pomocí dotací, bylo by velkou chybou toho nevyužít,“ konstatoval starosta města Stanislav Blaha.

 

 

 

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz