Také v roce 2021 pomůže s úklidem města společnost Naděje

úklid.jpg Dobré zkušenosti s ručním úklidem veřejných ploch, který má velký význam na celkovou čistotu veřejného prostoru, vedou město Uherské Hradiště k prodloužení smlouvy s obecně prospěšnou společností Naděje také na příští rok. S Nadějí, jejíž pracovníci ve městě uklízejí, město spolupracuje už 3 roky.

Naděje o.p.s do města pravidelně vysílá 4 pracovníky s lehkým mentálním postižením, kteří podle stanoveného harmonogramu zajišťují ruční sběr odpadků na chodnících a komunikacích, úklid travnatých ploch, dětských hřišť a kontejnerových stání.

"Tyto pracovníky využíváme hlavně na úklid veřejných prostranství ve Smetanových sadech, na sídlištích Mojmír, Štěpnice, Na Rybníku či Pod svahy, v parku Bastion, ale také pro část prostoru Kunovského lesa nebo areál bývalých kasáren a další místa," upřesnil místostarosta Čestmír Bouda. "Nejen, že udělají spoustu práce, ale město tak pomáhá začleňovat tyto osoby s lehkým mentálním postižením do společnosti a podílí se na jejich veřejné prospěšnosti," doplnil.

Pravidelný úklid bude prováděn v těchto lokalitách a pravidelných termínech:

Náměstí Míru, Smetanovy sady, park Bastion:  1x týdně 4 hodiny

Štěpnice, Mojmír, lesopark Kunovský les:  1x týdně 8 hodin

Tůně, park Mladých, areál bývalých kasáren:  1x týdně 4 hodiny

Sídliště Na Rybníku, Pod Svahy a 28. října 1x týdně 4 hodiny

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz