Také v Uherském Hradišti začínají tisíce lidí rok dobrým skutkem

IMG_8506.JPG Tříkrálová sbírka začala ve čtvrtek 4. ledna také v Uherském Hradišti. Tři králové na koních už tradičně začali koledování před budovou radnice.

Organizátoři Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Oblastní Charita Uherské Hradiště, vysílají do ulic měst a obcí na Uherskohradišťsku 425 skupinek koledníků. V regionu se bude koledovat ve 46 obcích a pěti příměstských částech Uherského Hradiště od 4. do 14. ledna 2018.

Posláním tříkrálové sbírky, je přispět na zlepšení podmínek těm, kteří měli v životě méně štěstí, anebo jsou ve stáří či nemoci odkázáni na pomoc druhých.

„Ne všem lidem se žije dobře či lehce a proto by měl každý, kdo je na tom lépe, umět pomoci,“ řekl při přivítání koledníků na radnici starosta města Stanislav Blaha.

Výtěžek Tříkrálové sbírky bude určený na přímou pomoc lidem v nouzi v našem regionu. Především půjde o rodiny s dětmi, podporu Domácí zdravotní a hospicové péče formou nákupu nových zdravotnických a kompenzačních pomůcek či příspěvku na vybudování nízkoprahového centra pro lidi bez přístřeší.

Každá skupinka koledníků má svého vedoucího, který je starší 15ti let a prokazuje se průkazkou koledníka s plnou mocí. Ta jej opravňuje k nošení zapečetěné a uzavřené pokladničky, jejíž číslo se shoduje s číslem průkazky. Pokladnička má nálepku s logem Charity a číslo. Zvyk Tříkrálového koledování v českých a moravských krajích obnovila v roce 2000 Česká katolická charita (dnes Charita Česká republika), kdy nejprve na Moravě, a o rok později již po celé České republice, a začala za spolupráce farností, obecních a městských úřadů a především velkého počtu dobrovolníků organizovat Tříkrálovou sbírku.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz