Tematické prohlídky města Uherské Hradiště 2018

IMG_6289.JPG Město Uherské Hradiště ve spolupráci s Městským informačním centrem, Regionem Slovácko, Knihovnou B. B. Buchlovana, Římskokatolickou farností Uherské Hradiště a Moravským zemským archivem opět připravilo oblíbené tematické prohlídky města s průvodcem. Rezervace prohlídek je možná v Městském informačním centru Uherské Hradiště.

V roce 2018 se uskuteční následující prohlídky města Uherské Hradiště:

Po stopách architektů a stavitelů:

Nový volný cyklus seznámí zájemce s dílem nejvýznamnějších stavitelů, kteří vtiskli Uherskému Hradišti nezaměnitelnou podobu.

pátek 20. dubna 2018  

Architektura historizujících slohů z konce 19. a počátku 20. století

pátek 25. května 2018 

Meziválečná architektura I. část

pátek 21. září 2018 

Meziválečná architektura II. část

Sraz účastníků je před Městským informačním centrem, Masarykovo náměstí 21 v 17.00 hodin.

Oblíbené noční prohlídky "Tajuplné Hradiště":

úterý 5. 6., 12. 6., 19. 6., 26. 6. 2018

Sraz účastníků je u morového sloupu na Mariánském náměstí v 20.00 hodin.

Tradiční komentované prohlídky:

pátek 13. července 2018 

Za památkami a historií královského města – prohlídka zaměřená na nejvýznamnější památky ve městě je určena občanům města i zájemcům z řad turistů

pátek 17. srpna 2018 

Po stopách krále Matyáše – prohlídka zaměřená na památky dokumentující vojenskou historii je určena občanům města i zájemcům z řad turistů

Sraz účastníků je před Městským informačním centrem, Masarykovo náměstí 21 v 17.00 hodin.

Královským městem Uherské Hradiště vás provede historička PhDr. Blanka Rašticová.

Účast na prohlídkách je zdarma, avšak z kapacitních důvodů je možná pouze na základě předchozí rezervace (osobně nebo telefonicky na č. 572 525 525) v Městském informačním centru Uherské Hradiště.

Pořádají: město UH, MIC, Region Slovácko, Knihovna B. B. Buchlovana, Římskokatolická farnost UH, Moravský zemský archiv v Brně (UH).

prohlidky mesta.jpg

 

      

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz