Nová vázaná živnost „Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“

Živnostenský úřad upozorňuje podnikatele na zákon č. 171/2018 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění. V důsledku těchto změn se s účinností od 01.12.2018 zařazuje do živnostenského zákona nová vázaná živnost s předmětem podnikání „Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“.

Živnostenský úřad upozorňuje podnikatele na zákon č. 171/2018 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění. V důsledku těchto změn se s účinností od 01.12.2018 zařazuje do živnostenského zákona nová vázaná živnost s předmětem podnikání  „Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“. Požadovaná odborná způsobilost pro tuto živnost je střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti výše uvedeného zákona oprávněn provozovat činnost samostatného likvidátora pojistných událostí, může provozovat tuto činnost v souladu se zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do doby, než ohlásí živnost vázanou, nejdéle však po dobu 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Kontakty na odpovědnou osobu

Živnostenský odbor
Oddělení registrace
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Kamila Machová

T: 572 525 647
E: Kamila.Machova@mesto-uh_cz