Termíny jednání a tiskové konference po zasedáních ZM v roce 2019

Termíny zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště a tiskových konferencí, které pořádá Útvar kanceláře starosty za účasti představitelů města.

Termíny tiskových konferencí po zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště budou řešeny operativně, novináři budou informováni v dostatečném časovém předstihu.   
Pokud nebude možné uspořádat tiskovou konferenci v nejužším termínu po zasedání zastupitelstva města, uskuteční se tato ve čtvrtek téhož týdne v zasedací místnosti Rady města (budova Městského úřadu, Masarykovo nám. 19, Uh. Hradiště - 4. p).  

 

Termíny zasedání
zastupitelstva města
18. února 2019
15. dubna 2019
17. června 2019
2. září 2019
21. října 2019
16. prosince 2019

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz