Tiskové prohlášení k prověření zásahu strážníků městské policie

DSCN9009 - kopie.JPG V souvislosti se zákrokem Městské policie Uherské Hradiště dne 10. 3. 2021 v Havlíčkově ulici v Uherském Hradišti podal starosta města Ing. Stanislav Blaha podnět na Policii ČR k prošetření daného incidentu. Dle vyrozumění Policie ČR v uvedeném zákroku strážníků nedošlo k naplnění znaků skutkové podstaty jakéhokoliv trestného činu ani nebyly zjištěny skutečnosti nasvědčující spáchání přestupku.

Dle vyrozumění Policie České republiky, které bylo doručeno dne 7. 4. 2021, nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že by ze strany strážníků Městské policie Uherské Hradiště při zákroku, jenž byl proveden dne 10. 3. 2021, došlo k naplnění znaků skutkové podstaty jakéhokoliv trestného činu, které by odůvodňovaly zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu. Ve shora uvedeném zákroku strážníků rovněž nebyly zjištěny skutečnosti, nasvědčující spáchání přestupku podle zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích.

Ve věci bylo provedeno šetření spočívající zejména v podání vysvětlení zúčastněných osob a svědků, včetně přezkoumání dostupných zajištěných podkladů, zejména videozáznamů poskytnutých jak ze strany občanů, tak pořízených kamerovým systémem města Uherské Hradiště.

 „Vyhodnocením všech okolností případu nebylo zjištěno, že by provedený zákrok strážníků vybočil z rámce jejich zákonných zmocnění či kompetencí,“ potvrdil Vlastimil Pauřík, velitel Městské policie Uherské Hradiště.

 „Výsledek šetření krajského ředitelství policie Zlínského kraje je pro nás stěžejní. Jeho závěry jsou jednoznačné – dva městští strážníci postupovali v rámci svých kompetencí, které nepřekročili. Vzhledem k uvedeným skutečnostem se strážníci vrací ke svým pracovním povinnostem,“ okomentoval rozhodnutí Stanislav Blaha, starosta města Uherské Hradiště.

Služební úkon strážníků primárně a jednoznačně od počátku sledoval účel, pro který jim byla pravomoc a kompetence svěřeny. Tedy odstranění protiprávního stavu spočívajícího v nerespektování vládního nařízení, resp. nařízení Ministerstva zdravotnictví, kterým se s účinností od 1. března 2021 zakazuje všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest mj. na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce.

Zákrok strážníků byl proveden s cílem dokončit prováděný úkon, tedy předvést osobu podezřelou ze spáchání přestupku ke zjištění totožnosti, jelikož tato osoba svou totožnost prokázat odmítala a zákonné výzvy strážníků nerespektovala. Přítomnost nezletilého dítěte u prováděného zákroku na posouzení jeho zákonnosti nic nemění.

Provedeným šetřením rovněž nebyly v přístupu strážníků k nezletilému dítěti při a po provedeném zákroku zjištěny skutečnosti zakládající jejich, ať již trestněprávní či správně-právní odpovědnost, zejména pokud se týká údajného ponechání nezletilého dítěte na místě bez jakéhokoli dohledu či dozoru. Tato prvotně médii a veřejností prezentovaná okolnost nebyla provedeným šetřením potvrzena vzhledem k tomu, že na místě byla také jiná hlídka městské policie.

 

Pro média - audio: 

2021-04-07 Starosta Ing. Stanislav Blaha k zásahu MP.mp3

2021-04-07 Velitel MP - Bc. Vlastimil Pauřík k zásahu MP.mp3

 

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Dagmar Vacková

T: 572 525 121
M: 605 203 073
E: Dagmar.Vackova@mesto-uh_cz