TISKOVÉ SDĚLENÍ k věci šetření PČR na pracovišti městského úřadu

IMG_2813.JPG V souvislosti s vyšetřováním majetkového trestného činu, který měl být spáchán na Uherskohradišťsku, provedla Policie ČR dne 28. února 2018 úkony také na pracovišti Městského úřadu Uherské Hradiště na ulici Revoluční 1023, a to z důvodného podezření ze spáchání trestné činnosti. Na tomto pracovišti sídlí odbor Dopravních a správních agend - oddělení přestupkových řízení a oddělení registrů řidičů a vozidel.

V této souvislosti byla Policií ČR zadržena jedna osoba, která je zaměstnancem úřadu. Tato osoba byla zadržena pro podezření ze spáchání trestné činnosti v mimopracovní i pracovní oblasti.

Vzhledem k vyšetřování uzavřela Policie ČR na pracovišti Revoluční 1023, Uherské Hradiště prostory jedné kanceláře. Dne 1. března 2018 byl z technických důvodů omezen provoz oddělení sídlících na tomto pracovišti.  Provoz oddělení bude obnoven v nejkratším možném termínu.

Město Uherské Hradiště deklaruje maximální možnou součinnost s Policií ČR a orgány činnými v trestním řízení.

Po dobu vyšetřování možné trestné činnosti zaměstnance úřadu není možné sdělovat za strany města Uherské Hradiště k věci žádné podrobnější informace. 

pozn. 2. 3. 2018:

Vyvracíme dezinfomarci, opakovaně uváděnou ve sdělovacích prostředcích, a to, že k zadržení jedné osoby - zaměstnance města došlo přímo při šetření policie na jednom z pracovišť úřadu. Tato informace se nezakládá na pravdě. K šetření na pracovišti městského úřadu přistoupila policie ve spojitosti s vyšetřováním majetkové trestné činnosti v regionu. Podle vyjádření policie bylo pro podezření ze spáchání trestné činnosti zadrženo několik osob, z nichž jedna je zaměstnancem města.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz