Tiskové sdělení - reakce na článek v tisku

Článek „Opozice zuří. Město se vzdalo parkovacího domu ve Štěpnicích!“, který vyšel v idobryden.cz dne 30. 10. 2016, autor: ceh, v tištěné verzi pak v týdeníku Dobrý den s Kurýrem dne 31. října, obsahuje řadu domněnek a neúplných či zavádějících tvrzení. Protože jsou v obsahu článku přímo zpochybňována závažná rozhodnutí města Uherského Hradiště, vydává město k publikované tématice toto tiskové sdělení:

Obyvatele Štěpnic, místní části Uherského Hradiště, dlouhodobě trápí nedostatek parkovacích míst. Zlepšení měla před několika lety přinést mimo jiné výstavba parkovacího domu. Ten měl původně postavit investor, který buduje nový obytný komplex. Parkovací dům ale v lokalitě Štěpnic postaven nebude. Tuto skutečnost dává ve zmíněném článku citovaný zastupitel Jan Zapletal (ANO) za vinu městu, s tím,  že se město dobrovolně připravilo o parkovací dům, a také o sankce ve výši 10 a více milionů korun.
 

V roce 2009 smlouva s investorem skutečně mimo jiné obsahovala také závazek postavit veřejné parkoviště či parkovací dům. Smlouvu o výstavbě nového obytného komplexu ovšem nelze zúžit pouze na parkování, to je hodně zavádějící nebo i zcela chybné. Ve smlouvě se společností Manag o výstavbě obytného souboru Štěpnice byla stanovena neobvykle vysoká zástava 10 milionů korun (garantovaná zástavou nemovitostí v hodnotě 13 milionů). Město tím chtělo zabránit případné spekulaci se stavebními pozemky a pojistit se, že investor v lokalitě skutečně vybuduje byty. Jednalo se o zástavu za vybudování celého a plně funkčního obytného souboru Štěpnice, technické a dopravní infrastruktury, terénních a sadových úprav, nikoliv pouze veřejného parkoviště či parkovacího domu. A investor své závazky plní. Byty, o které šlo, postavil a dále staví. Navíc je třeba dodat, že investor parkovací místa pro potřeby nové bytové výstavby vystavěl a staví v garážích pod novými bytovými domy a na parkovacích plochách v jejich bezprostřední blízkosti - a to ve stanoveném množství, plně odpovídajícím požadavkům na počet nově vznikajících bytových jednotek. Stručně řečeno - současní obyvatelé sídliště o žádné místo k parkování nepřijdou, naopak.

V roce 2014 společnost Manag požádala o změnu smlouvy. Jedním z bodů byla změna závazku výstavby parkovacího domu nebo veřejného parkoviště pro potřeby stávajícího sídliště. Toto bylo zaneseno do Dodatku smlouvy, který bez jakýchkoliv pochyb či připomínek prošel všemi orgány města a hlasovalo pro něj všech 27 zastupitelů. Celým složitým procesem před schválením zastupitelstvem, jednáním v komisích, v radě, navíc pod dohledem kontrolního výboru, by žádné opatření bez pádného důvodu nebo s nějakými pochybami neprošlo. Ve všech orgánech sedí zastupitelé. Měli tak dostatek prostoru pro diskusi a zvážení konečného rozhodnutí.

Společnost Manag provedla vlastní opakovaný veřejný průzkum, jehož výsledky vypovídaly v neprospěch této výstavby. Veřejnost parkovací dům odmítla. Poptávka a nabídka se rozcházela. Jednak v ceně, kterou jsou ochotni zájemci za parkování zaplatit, a jednak v umístění – obyvatelé nebyli připraveni akceptovat docházkovou vzdálenost k parkovacímu místu.

Velký obytný soubor je složitý organismus s mnoha funkcemi. Skutečně nejrozumnějším postupem je získat prostor, kde měl stát parkovací dům, zpět do majetku a pod vliv města, se záměrem vybudovat zde nejenom prostor pro parkování, ale také pro další občanskou vybavenost.

Pro parkování a případné hromadné garáže má město navrženo více lokalit a míst rozprostřených po celém obvodu sídliště. Jejich investorem pak může být buď částečně město, třeba s dotační podporou a nebo také sami obyvatelé či jejich společenství. Optimální modely výstavby a jejího financování zvažujeme.

Město Uherské Hradiště trvá na tom, že Dodatek smlouvy, který už kategoricky nepředepisuje stavbu parkovacího domu, nebyl postaven chybně a město díky jeho schválení nepřišlo o žádné finanční prostředky. Investor už některé své závazky splnil a dále plní. Dodatek byl přijat s ohledem na stoupající hodnotu veřejného prostoru a citlivějším vnímáním jeho významu pro zlepšování podmínek života ve městě. Nelze přehlížet ani stoupající nároky obyvatel na veřejný prostor a poskytované služby. Zástavba nároží ul. Zahradní a Štěpnická bude dotvářet centrální část sídliště a využití této plochy pouze pro parkování se v postupujícím čase nejeví jako optimální. Zabýváme se využitím této plochy nejen pro parkování, ale i další služby pro občany, které v centrální části sídliště schází. Stavba parkovacího domu se strohou, účelovou a spíše průmyslovou architekturou, by byla v rozporu s veřejným zájmem na koncepční revitalizaci sídliště.


Pozn. Obsah tiskového sdělení vychází z textu starosty města Uherského Hradiště, Ing. Stanislava Blahy, uveřejněného dne 29. 10.2016 na webu parlamentnilisty.cz.

Kontakty na odpovědnou osobu