Točna u hřbitova v Mařaticích je v provozu

2109.jpg Po opakovaných testech a opravě byla znovu zprovozněna točna u hřbitova v části města Mařatice. Město muselo vyřešit problematický výjezd z točny, se kterým měly některé nízkopodlažní autobusy problém kvůli sklonu vozovky.

 

Po zjištění problému v únoru tohoto roku začalo město věc problematického průjezdu autobusů řešit jak s projektantem a zhotovitelem stavby, tak také s provozovatelem autobusové dopravy, a to s cílem zajistit bezpečný průjezd daného typu autobusu.

Točna pro  autobusy u hřbitova v Mařaticích byla navržena v souladu s požadavky ČSN 736110 - Projektování místních komunikací a byla provedena dle projektové dokumentace. Po provedení všech testů a měření dospělo město k názoru, že celá situace vznikla patrně v důsledku nesjednocení normových požadavků na místní komunikace a požadavků při  schvalování technické způsobilosti vozidel.

„Vzhledem k účasti několika stran a nutnosti provedení oprav a opakovaných testů se věc protáhla mnohem déle, než bychom si přáli. Za způsobené problémy se občanům dodatečně omlouváme. Nyní již autobusy točnu využívají,“ prohlásil místostarosta města Zdeněk Procházka.   

První etapa investiční akce Parkování u hřbitova v Mařaticích byla provedena v loňském roce a řešila prostor za hřbitovem. Ve druhé, letošní etapě, bude upraven prostor před hřbitovem. V rámci této části bude řešeno nové parkoviště pro 40 osobních automobilů, zastávka autobusů s průchodem do ulice Václava Kulíška a malý parčík.  Po ukončení obou etap bude celkový počet parkovacích míst pro automobily 54 a 2 odstavná místa pro autobusy.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz