Tomboly

 

Změna povinností při pořádání tombol v roce 2017

Dnem 1. 1. 2017 nabývá účinnosti zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon“), který mimo jiné mění povinnosti pořadatelů tombol při společenských akcích, plesech, večírcích, zábavách apod. V souladu s ustanovením § 61 odst. 3 zákona pořádání tombol s herní jistinou do 100 000 Kč nebude podléhat povolovacímu procesu. (Herní jistinou je součin počtu prodaných sázkových tiketů v jedné hře a prodejní ceny za jeden sázkový tiket).