Tradiční předvánoční sbírka města letos přinesla neskutečnou částku!

P1014105.JPG Když komise městského úřadu přepočítala, kolik se letos vybralo v tradiční předvánoční sbírce města Uherské Hradiště, nemohli její členové výsledku uvěřit. Byla totiž vybrána rekordní částka ve výši 70 762 korun, což je více než trojnásobek dosud nejvyššího výsledku.

Letošní výtěžek veřejné sbírky jistě velmi potěší děti z Dětského domova v Uherském Hradišti.

„Výsledek sbírky dopadl nad všechna očekávání. Děkuji všem, kteří do sbírky přispěli. Výsledná částka mi vyrazila dech. Je zřejmé, že Vám všem, kteří jste přispěli, není život jiných lhostejný. Což si zaslouží velké poděkování a poklonu. Ještě jednou všem upřímně děkujeme“, uvedl radní města František Elfmark.

Pro účely sbírky, kterou město pořádá tradičně již od roku 2003,  byly letos využity celkem tři pokladničky. Jedna byla jako každý rok umístěna na Masarykově náměstí, dále nově na Klubu kultury a zbývající, třetí našla své místo ve Slováckém muzeu. Sbírka byla zahájena 1. prosince 2017 a ukončena 20. 12.2017.

Výtěžek sbírky bude zástupcům Dětského domova v Uherském Hradšti slavnostně předán na začátku roku 2018.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz