Tři hroby vojáků z I. světové války se dočkaly obnovy

20210929_103003.jpg Tři válečné hroby na pohřebišti v Uherském Hradišti-Mařaticích nechalo letos obnovit město Uherské Hradiště v rámci akce „Obnova válečných hrobů obětí 1. světové války“.

Město v letošním roce přistoupilo k obnově tří hrobů obětí 1. světové války nacházejících se na hřbitově v Mařaticích. Kamenné prvky pomníků bylo třeba očistit, doplnit a zpevnit, obnovit zlacené  nápisy a provést hydrofobizace. Kovové prvky byly zbaveny koroze a natřeny. Práce prováděné huštěnovskou společností HaServices byly dokončeny v měsíci září.

Obnova válečných hrobů se uskutečnila s přispěním dotace z Ministerstva obrany ČR. Celkové náklady si vyžádaly přes 169 tisíc korun, z toho dotace činila 134 tisíc korun. 


20210929_103616.jpg


Jedná se místa odpočinku tří vojínů: Ondřeje Hausnera, Pavla Tomeše a Jurka Trusze. Vojáci rakousko-uherské armády Ondřej Hausner (vojín 71. pěšího pluku), Pavel Tomeš (vojín u 5. mysliveckého praporu) a Jurko Trusz (vojín, 3. hulánský pluk) zemřeli v letech 1917 (Trusz) a 1918 (Hausner a Tomeš) na následky válečných útrap, proto byl místu uložení jejich ostatků přiznán status válečného hrobu.

V průběhu 1. světové války umírali v Uherském Hradišti nemocní či zranění rakousko-uherští vojáci, kteří byli pohřbíváni mezi běžnými hroby. Koncem roku 1918 však vzniklo na hřbitově v Mařaticích zvláštní vojenské oddělení, první pohřeb se zde uskutečnil 14. 12. 1918. Ve vojenském lazaretu ve městě bylo tehdy umístěno množství vojáků, kteří se vraceli z fronty, ze zajetí nebo z vojenského obsazování Slovenska. Následky válečných útrap, nedostatek potravin a nedokonalost tehdejší zdravotní péče si mezi nimi vybíraly krutou daň. V letech 1914–1919 bylo v Mařaticích pohřbeno na sedmdesát vojáků. V meziválečném období zde byli pochováni vojáci místní posádky, ale také váleční invalidé a vysloužilci. Na konci druhé světové války zde byli pohřbeni příslušníci německé a maďarské armády. Dočasně byly na hřbitově uloženy ostatky rumunských a sovětských vojáků, kteří zemřeli při osvobozování města. Ke zrušení vojenského oddělení hřbitova došlo při úpravách pohřebiště v roce 1970.


20210929_102901.jpg


V roce 2018 byl u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu v prostorech hřbitova v Uherském Hradišti-Mařaticích obnoven památník obětem obou světových válek. Současný památník byl vztyčen jako pietní vzpomínka na všech 162 vojáků, Čechů, Chorvatů, Italů, Maďarů, Němců, Rakušanů, Rumunů, Rusů, Slováků, Srbů a Ukrajinců, pohřbených v letech 1914 –1945 dočasně nebo trvale ve vojenské i civilní části hřbitova.

V roce 2017 se důstojné obnovy dočkaly památníky obou světových válek v Uherském Hradišti-Véskách.

Další památníky obětem I. nebo II. světové války se nacházejí na Komenského náměstí (I. sv. válka), na náměstí Míru (II. sv. válka) a v městských částech Mařatice (na hřbitově a u školy), Sady, Jarošov a Míkovice.

Centrální evidence válečných hrobů je k dispozici na internetové stránce: https://www.valecnehroby.army.cz/ 

Jan Pášma, tiskový mluvčí města Uherské Hradiště