Tři králové po roční odmlce opět přijdou osobně

IMG_4080.JPG Již tradičně mohou tisíce lidí v Uherském Hradišti zahájit nový rok dobrým skutkem, s Novým rokem začne Tříkrálová sbírka. Na rozdíl od loňska, kdy se kvůli koronaviru koledovalo víceméně virtuálně, by se letos opět skupinky koledníků měly ke dveřím domácností opět vydat osobně.

Tříkrálová sbírka proběhne v novém roce v celé republice od 1. do 16. ledna. Koordinátoři v jednotlivých Charitách nyní připravují její průběh, aby se mohla sbírka uskutečnit. V Uherském Hradišti by tři králové měli být k vidění při průvodu centrem města v pondělí 3. ledna odpoledne.  

Posláním Tříkrálové sbírky je přispět na zlepšení podmínek těm, kteří měli v životě méně štěstí, anebo jsou ve stáří či nemoci odkázáni na pomoc druhých. Výtěžek sbírky bude tedy určený na přímou pomoc lidem v nouzi v našem regionu.

„V roce 2022 to bude podpora Domácího hospice Antonínek, přímá pomoc občanům Uherskohradišťska, obnova vozového parku pro naše terénní služby a samozřejmě jsme schopni reagovat na jakoukoliv další potřebu, která se v roce 2022 vyskytne,“ upřesnil Dalibor Jirásek, projektový manažer Charity Uherské Hradiště. V roce 2021 se místní Charitě podařilo do statických i virtuálních kasiček vybrat takřka 2 miliony korun.

Zvyk Tříkrálového koledování v českých a moravských krajích obnovila Charita Česká republika v roce 2000, kdy nejprve na Moravě, a o rok později již po celé České republice, začala, za spolupráce farností, obecních a městských úřadů a především velkého počtu dobrovolníků, organizovat Tříkrálovou sbírku.

Tříkrálová sbírka se za dobu svého trvání již stala tradicí, na niž ostatně navázala. Pro svůj specifický charakter je nemyslitelná bez obětavosti stovek dobrovolníků a bez vstřícnosti veřejnosti.

-JP-