Tři králové projeli městem na koních, koledování potrvá až do 16. ledna

1.JPG V Uherském Hradišti v pondělí 3. ledna 2022 oficiálně začala Tříkrálová sbírka. Na rozdíl od loňska, kdy se kvůli koronaviru koledovalo víceméně virtuálně, se letos opět skupinky koledníků ke dveřím domácností vypravují osobně.

Tříkrálová sbírka probíhá v novém roce v celé republice od 1. do 16. ledna. V Uherském Hradišti zahájili tři králové na koních oficiálně Tříkrálovou sbírku průvodem centrem města. Vyrazili z Mariánského náměstí, zastavili se před Stanclovou lékárnou, u fary místní římskokatolické farnosti, a nakonec také před radnicí, kde je přivítali členové vedení města v čele se starostou Stanislavem Blahou.


7.JPG


Posláním Tříkrálové sbírky je přispět na zlepšení podmínek těm, kteří měli v životě méně štěstí, anebo jsou ve stáří či nemoci odkázáni na pomoc druhých. Výtěžek sbírky bude tedy určený na přímou pomoc lidem v nouzi v našem regionu. V roce 2022 to bude podpora Domácího hospice Antonínek, přímá pomoc občanům Uherskohradišťska, obnova vozového parku pro naše terénní služby a samozřejmě jsme schopni reagovat na jakoukoliv další potřebu, která se v roce 2022 vyskytne,“ upřesnil Dalibor Jirásek, projektový manažer Charity Uherské Hradiště. Vloni se místní Charitě podařilo do statických i virtuálních kasiček vybrat takřka 2 miliony korun.


6.JPG


Zvyk Tříkrálového koledování v českých a moravských krajích obnovila Charita Česká republika v roce 2000, kdy nejprve na Moravě, a o rok později již po celé České republice, začala, za spolupráce farností, obecních a městských úřadů a především velkého počtu dobrovolníků, organizovat Tříkrálovou sbírku.

-JP-