Tři králové už sedlají koně, vyrazí na koledu.

3510.jpg Možná se vám zdá, jako by nápis křídou K+M+B 2019 přibyl na vaše dveře teprve včera. A už tam bude nový. S letopočtem 2020. Koledníci Charity se rozeběhnou po domácnostech hned 2. ledna, slavnostní zahájení koledování na koních a s velbloudem si můžete ve městě užít o den později.

Zahájení Tříkrálové sbírky v Uherském Hradišti proběhne v pátek  3. ledna  2020 ve 13.15 hodin na Mariánském náměstí. Průvod s koníky a velbloudem projde městem a jeho ukončení je naplánováno v 15 hodin před farou na Masarykově náměstí společným zpíváním koled. Jako obvykle se jedním z prvních míst, kde se Tři králové s celým doprovodem zastaví, stane také budova radnice.

Tříkrálové koledování bude probíhat v jednotlivých farnostech od 2. do 14. ledna 2020. Posláním tříkrálové sbírky, je přispět na zlepšení podmínek těm, kteří měli v životě méně štěstí, anebo jsou ve stáří či nemoci odkázáni na pomoc druhých.

Každá skupinka koledníků má svého vedoucího, který je starší 15 let a prokazuje se průkazkou koledníka s plnou mocí. Ta jej opravňuje k nošení zapečetěné a uzavřené pokladničky, jejíž číslo se shoduje s číslem průkazky. Pokladnička má nálepku s logem Charity a číslo.

Zvyk Tříkrálového koledování v českých a moravských krajích obnovila v roce 2000 Česká katolická charita (dnes Charita Česká republika), kdy nejprve na Moravě, a o rok později již po celé České republice, a začala za spolupráce farností, obecních a městských úřadů a především velkého počtu dobrovolníků organizovat Tříkrálovou sbírku.

-JP-