Tři králové vyrazili koledovat. Přijeli na koních a vedli s sebou velblouda.

IMG_0688.JPG Také v Uherském Hradišti už začala Tříkrálová sbírka Charity. Průvod vedený třemi králi na koních v pátek 4. ledna 2019 prošel městem až k radnici, kde koledníky přivítal starosta spolu s dalšími členy vedení města.

Pozdvižením pro veřejnost se stal živý velbloud, kterého skupina koledníků vodila s sebou. Velblouda Hradišťané v ulicích města viděli při Tříkrálové sbírce úplně poprvé, koledníci proto vyvolali velký zájem přihlížejících. Starosta města Stanislav Blaha se dokonce na zvířeti za všobecného veselí přihlížejících krátce projel.   

IMG_0706.JPG

Posláním tříkrálové sbírky, která potrvá až do 14. ledna, je přispět na zlepšení podmínek těm, kteří měli v životě méně štěstí, anebo jsou ve stáří či nemoci odkázáni na pomoc druhých. Výtěžek sbírky bude tedy určený na přímou pomoc lidem v nouzi v našem regionu. Z výtěžku chce Oblastní Charita Uherské Hradiště pokračovat v přímé pomoci občanům na Uherskohradišťsku, v podpoře domácí hospicové péče či v probíhající rekonstrukci a přístavbě Centra služeb pro osoby bez přístřeší a opravě budovy na Velehradské třídě. Vybraná částka jen na Uherskohradišťsku přesáhla v loňském roce 2,5 milionu korun. 

Každá skupinka koledníků má svého vedoucího, který je starší 15 let a prokazuje se průkazkou koledníka s plnou mocí. Ta jej opravňuje k nošení zapečetěné a uzavřené pokladničky, jejíž číslo se shoduje s číslem průkazky. Pokladnička má nálepku s logem Charity a číslo. Koledovat chodí především děti.

"Přeji vám, aby děti moc neprochladly, ale hlavně, aby k vám byli lidé štědří přinejmenším tak, jako v předchozích letech," popřál starosta Blaha koledníkům.

Zvyk tříkrálového koledování v českých a moravských krajích obnovila v roce 2000 Česká katolická charita (dnes Charita Česká republika), kdy nejprve na Moravě, a o rok později již po celé České republice, a začala za spolupráce farností, obecních a městských úřadů a především velkého počtu dobrovolníků organizovat Tříkrálovou sbírku.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz