Tři králové na koních zahájili letošní sbírku

Tříkrálová sbírka 2023 (2).JPG Trojice vraných koní provezla při letošním zahájení Tříkrálové sbírky Kašpara, Melichara a Baltazara spolu s jejich doprovodem centrem Uherského Hradiště. Každoroční Tříkrálová sbírka oficiálně začala v Uherském Hradišti ve středu 4. ledna 2023.

Koledníci vyrazili od sídla Charity na Velehradské třídě na Mariánské náměstí, prošli Prostřední ulicí, zastavili se před Stanclovou lékárnou, u fary místní římskokatolické farnosti, a nakonec také před radnicí, kde je přivítali členové vedení města v čele se starostou Stanislavem Blahou.

"S každou Tříkrálovou sbírkou si uvědomíme, že charita je hlavně reálná pomoc konkrétního člověka jinému člověku. Ne všichni se narodili s patřičnou dávkou štěstí a osudy mnohých jsou negativně poznamenány. Naštěstí jsou zde ale lidé, pro které je pomoc druhým samozřejmostí. Nejen Charitě Uherské Hradiště, ale také všem občanům, kteří do Tříkrálové sbírky přispívají, patří obrovský dík," vyjádřil se starosta při slavnostním zahájení sbírky.  


Tříkrálová sbírka 2023 (4).JPG


Celorepubliková Tříkrálová sbírka se letos koná od 1. do 15. ledna 2023. Je největší sbírkovou akcí v České republice a v celostátním měřítku probíhá od roku 2001. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a jiným potřebným skupinám lidí a to především v regionech, kde sbírka probíhá.

„Nesmírně si vážíme všech dobrovolníků, kteří se do sbírky každoročně zapojují. Jen na Uherskohradišťsku jsou to tisíce lidí, bez jejichž pomoci by se sbírka nemohla uskutečnit. Už nyní proto děkujeme všem, kdo vyjdou do ulic, aby tak pomohli nejpotřebnějším,“ upozornil s vděčností ředitel Charity Uherské Hradiště Jiří Jakeš.


Tříkrálová sbírka 2023 (3).JPG


Charita Uherské Hradiště chce výtěžek tentokrát použít na přímou pomoc osobám v sociální i hmotné nouzi, na materiálně technické dovybavení charitních domovů pro seniory a  vybudování dobíjecích elektro stanic pro automobily terénních služeb.  V rámci zahraniční humanitární pomoci potom na poskytnutí kompenzačních pomůcek pro potřebné na Ukrajině.

-JP-