Tři městské školy se mohou pochlubit novými učebnami

IMG_5028.JPG Stavební úpravy, ale i pořízení nového vybavení, bezbariérovost a připojení k internetu byly součástí modernizace učeben ve 3 městských základních školách. Zatímco v loňském roce se modernizace učeben týkala ZŠ Za Alejí a ZŠ UNESCO, letos přišly na řadu základní školy v Jarošově, na Větrné a v Mařaticích.

V Jarošově se děti dočkaly nové multimediální učebny. Žáky i učitele základní školy na Větrné ulici přivítaly po letních prázdninách tři nové moderní učebny pro výuku přírodovědných předmětů a cizích jazyků s moderní audiovizuální technikou a ICT technologiemi. A zbrusu nové dílny poslouží ke vzdělávání v řemeslných předmětech a praktických činnostech. Třetí ze škol, mařatická ZŠ T.G.M., má nově modernizovánu počítačovou učebnu, která je rozšířena a rovněž vybavena informační technologií odpovídající dnešním požadavkům.

Školství je oblastí, které město Uherské Hradiště věnuje velkou pozornost. Po postupném zateplení drtivé většiny mateřských a základních škol v majetku města se město v posledních letech zaměřuje právě na rekonstrukci a modernizaci učeben.

 „Ve školách jednoduše musíme jí s dobou.  Prosazuji myšlenku, že tam, kde se vzdělávají naše děti, není možné mít zastaralé vybavení, které je v nesouladu s moderními formami výuky. Letošní akce ve 3 školách stála více než 12,6 milionu korun. Nicméně vynaložené prostředky nejsou v žádném případě vyhozené peníze - vylepšování prostředí ve školách je pro nás jednou z priorit.  Průběžně se proto snažíme najít ve školách prostory, kde se dá modernizace tříd uskutečnit,“ vyslovil se starosta města Stanislav Blaha.

Pojďme se podívat na jednotlivé školy podrobněji:   

ZŠ Jarošov:

V této škole se modernizovala učebna přírodních věd a byly zajištěny podmínky pro přístup a výuku imobilních žáků.

Při stavebních pracích se dostalo na novou elektroinstalaci včetně slaboproudu, nová svítidla, opravy omítek, položení nové podlahové krytiny, výmalbu a montáž zatemňovacích rolet. Na sociálním zařízení chlapců byla provedena úprava, která umožnila vybudování  kabinky pro imobilního žáka. Ve vstupním schodišti byla namontována plošina pro imobilní žáky. Vybavení  zahrnovalo dodávku nových lavic, židlí, multimediální katedry, notebooků, interaktivní tabule s dataprojektorem, keramická tabule a ozvučení třídy.

V rámci konektivity byl proveden rozvod strukturované kabeláže pro WIFI AP, tak aby byla zabezpečena konektivita uvnitř školy a dále byla zajištěna konektivita k veřejnému internetu.

Zahradní úpravy a mobiliář – byla provedena zahradní úprava u vstupu do objektu školy a osazeny lavičky a odpadkové koše v areálu školy.

Termín realizace:  od 1. 7. do 26. 8. 2019

Celkové náklady: 3 133 937,- Kč, z toho dotace IROP 2 302 378,20 Kč

IMG_5091.JPG

ZŠ Větrná:

Zde se modernizovalo několik učeben: jednalo se o učebnu dílen, 2 učebny cizích jazyků s využitím ICT technologií a technické zázemí pro praktickou výuku jazyků.  Při stavebních pracích došlo na novou elektroinstalaci včetně slaboproudu, nová svítidla, opravy omítek, položení nové podlahové krytiny, výměnu dveří, novou výmalba, dodávku a montáž klimatizačních jednotek v učebnách jazyků a montáž zatemňovacích rolet, nová umyvadla vč. baterií a obkladů v učebnách. Byl dodán také „schodolez“ určený k přepravě imobilních žáků po schodišti.

Dodávka vybavení  zahrnovala  nové lavice, židle, multimediální katedra, interaktivní tabule s dataprojektorem, keramické tabule. Bylo provedeno ozvučení tříd, elektricky ovládaná plátna, v učebnách jazyků přibyly počítače, v učebně dílen jsou pracovní stoly se svěráky a skříně.

Konektivitu zajišťuje rozvod strukturované kabeláže pro WIFI AP, tak aby byla zabezpečena konektivita uvnitř školy a dále byla zajištěna konektivita k veřejnému internetu.

Došlo také k úpravám v exteriéru školy, konkrétně k výsavbě nového amfiteátru pro venkovní výuku.

Termín realizace:  od 17. 6. do 29. 8. 2019

Celkové náklady:  5 873 180,00, z toho dotace IROP 4 987 845,00

IMG_5036.JPG

ZŠ T.G.M. Mařatice:

V rámci modernizace učeben základních škol zde byla ze dvou učeben vybudována jedna počítačová učebna a byly zajištěny podmínky pro přístup a výuku imobilních žáků. Stavební práce zahrnovaly novou elektroinstalaci včetně slaboproudu, nová svítidla, opravy omítek, položení nové podlahové krytiny, novou výmalbu a montáž zatemňovacích rolet. Na sociálních zařízeních chlapců a dívek byla provedena úprava, která umožnila vybudování  kabinek pro imobilní žáky. Ve venkovním vstupním schodišti byla pro imobilní žáky namontována plošina. Vybavení  zahrnovalo nové lavice, židle, multimediální katedra, skříně, počítače, sluchátka, interaktivní tabule s dataprojektorem a ozvučení třídy.  V rámci konektivity byl proveden rozvod strukturované kabeláže pro WIFI, tak, aby byla zabezpečena konektivita uvnitř školy a dále byla zajištěna konektivita k veřejnému internetu.

Nakonec došlo také k zahradním úpravám přístupu k památníku obětem 1. světové války v areálu školy.

Termín realizace  od 1. 7. do 26. 8. 2019

Celkové náklady: 3 601 640,00 Kč, z toho dotace IROP 2 302 378,20 Kč

IMG_5068.JPG

Cílem všech 3 projektů je vytvořit podmínky pro zlepšení výuky a vzdělávání žáků školy v klíčových kompetencích (informatika a práce s digitálními technologiemi). Projekt je podpořen dotací Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního plánu (IROP).

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz