Tři objekty v městské památkové zóně dostanou dotace na opravy

vstup Kostel Zv.P.Marie.png Obnova hradební zdi v Dlouhé ulici a opravy vstupních dveří do budovy střední uměleckoprůmyslové školy a do kostela Zvěstování Panny Marie budou v letošním roce provedeny za přispění dotací z Ministerstva kultury.

Městská památková zóna Uherské Hradiště má na rok 2021 od ministerstva alokovánu částku 1,355 milionu korun z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Město má v letošním roce připravenu 2. etapu obnovy hradební zdi v Dlouhé ulici, při které budou provedena opatření pro odvlhčení v dolní části hradby a v jejím okolí, na což bude z alokované částky využito 728 tisíc korun.


oprava hradeb.jpg


Další dvě opravy se týkají obnovy vstupních dveří. Střední uměleckoprůmyslová škola zažádala o dotaci na restaurování vstupních dveří do objektu č. p. 267 na Všehrdově ulici, která bude výši 280 tisíc korun. Bratři františkáni v Uherském Hradišti mají rovněž v plánu restaurování vstupních dveří, a to na kostele Zvěstování Panny Marie ve Františkánské ulici (úvodní snímek), žádají proto o dotaci ve výši 347 tisíc. Všechny tří objekty jsou nemovitými kulturními památkami.


vstup UMPRUM.png


Za podpory státu opravuje město i další subjekty památky na území Uherského Hradiště každoročně. V loňském roce proběhla první etapa obnovy hradeb v Dlouhé ulici, Římskokatolická farnost Uherské Hradiště opravila střechu a provedla sanaci vlhkosti na dvorním objektu fary a novou fasádu pořídili majitelé domu č. p. 128 na nároží ulice Prostřední a Mariánského náměstí.

PRO MÉDIA - AUDIO: 2021-03-15 Dotace na opravy památek v MPZ - místostarosta Ing. Jaroslav Zatloukal.mp3, soubor typu mp3, (1,93 MB)

Jan Pášma, tiskový mluvčí města Uherské Hradiště