Třídění bioodpadu

bio - plast 2.jpg Přes to, že je ještě zimní období, přinášíme vám několik informací ke správnému třídění bioodpadu.

Sběr biologicky rozložitelných odpadů byl v Uherském Hradišti zaveden plošně jako první v České republice v roce 1994. Možnost odkládání biologicky rozložitelných odpadů do speciálních „hnědých“  popelnic dostalo téměř 60 % obyvatel města. Od té doby jsou takto odděleně svážené odpady soustřeďovány v kompostárně Buchlovice.

Do bio odpadu v hnědých popelnicích jsou bohužel často vhazovány plastové obaly a jiné nevhodné materiály. Tyto příměsi je nezbytné z kompostu odstranit. Třídění takto znehodnocovaného materiálu je poměrně náročné, provádí se speciální technikou a je velmi drahé.

Plastové obaly se do bioodpadu dostávají v důsledku nekázně nebo neinformovanosti některých občanů.

Proto žádáme občany, aby důsledně dodržovali zásady třídění odpadů a do bioodpadu vhazovali pouze následující zbytky:

Do bioodpadu patří:

 • zbytky ovoce a zeleniny
 • kávové a čajové zbytky
 • zbytky pečiva
 • skořápky ořechů
 • papírové kapesníčky, ubrousky
 • zvadlé květiny, zemina z květináčů
 • zemina z květináčů, zvadlé květiny
 • zbytky vařených jídel (brambory, těstoviny, rýže, knedlíky apod.)

Do bioodpadu nepatří:

 • mikrotenové sáčky, plastové obaly a vlhčené ubrousky
 • maso, kosti
 • oleje a tuky
 • tekuté a silně mastné potraviny
 • uhynulá zvířata
 • anorganický kočkolit

Dodržováním výše uvedených podmínek se sníží náklady na likvidaci bioodpadu a za ušetřené peníze můžeme vybudovat např. nové kontejnerové stání.

Plast a papír

Při třídění komodit, jakými jsou plast a papír žádáme o sešlapávání plastových obalů, nápojových kartonů a rozebírání papírových krabic. Podstatně tím zvýšíte využití kontejnerů!

bio - plast 1.jpg

Foto: vytřídit z bioodpadu plasty a jiné materiály, které tam nepatří, stojí hodně úsilí

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lenka Němečková, DiS.

T: 572 525 383
M: 731 690 012
E: Lenka.Nemeckova@mesto-uh_cz