Tříkrálová koleda opět zazněla také na radnici

Tři krále přivítali před radnicí členové vedení města V Uherském Hradišti začala v pátek 6. ledna letošní Tříkrálová sbírka. Jednou z prvních zastávek tří králů na koních byla už tradičně také radnice.

Organizátoři tříkrálové sbírky, kterou pořádá Oblastní Charita Uherské Hradiště, vysílají do ulic měst a obcí na Uherskohradišťsku více než tisíc koledníků. V regionu, kde se sbírka koná už poosmnácté v řadě, se bude koledovat ve dnech 6. až 13. ledna 2017.

Posláním tříkrálové sbírky, je přispět na zlepšení podmínek těm, kteří měli v životě méně štěstí, anebo jsou ve stáří či nemoci odkázáni na pomoc druhých. Výtěžek Tříkrálové sbírky bude určený na přímou pomoc lidem v nouzi v našem regionu. Část prostředků půjde na opravu objektu denního centra sv. Ludmily, zajišťujícího služby pro osoby se zdravotním a mentálním postižením a na výstavbu Centra služeb pro osoby bez přístřeší v Uherském Hradišti. V loňském roce vykoledovali charitní koledníci celkem 2.241.378 korun.


Každá skupinka koledníků má svého vedoucího, který je starší 15ti let a prokazuje se průkazkou koledníka s plnou mocí. Ta jej opravňuje k nošení zapečetěné a uzavřené pokladničky, jejíž číslo se shoduje s číslem průkazky. Pokladnička má nálepku s logem Charity a číslo. Zvyk Tříkrálového koledování v českých a moravských krajích obnovila v roce 2000 Česká katolická charita (dnes Charita Česká republika), kdy nejprve na Moravě, a o rok později již po celé České republice, a začala za spolupráce farností, obecních a městských úřadů a především velkého počtu dobrovolníků organizovat Tříkrálovou sbírku.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení informatiky
Hradební 1198
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Jitka Ujčíková

T: 572 525 149
M: 739 488 555
E: Jitka.Ujcikova@mesto-uh_cz