Tříkrálové koledování vyneslo 2,4 milionu korun

Tři králové V letošní Tříkrálové sbírce vybrali organizátoři na Uherskohradišťsku přes 2 miliony a 409 tisíc korun. Na půl milionu korun vložili do pokladniček dobrovolníků z Oblastní Charity jenom obyvatelé Uherského Hradiště a jeho městských částí.

V regionu, kde se sbírka konala už poosmnácté v řadě, se koledovalo ve dnech 6. až 13. ledna. Posláním tříkrálové sbírky, je přispět na zlepšení podmínek těm, kteří měli v životě méně štěstí, anebo jsou ve stáří či nemoci odkázáni na pomoc druhých. Výtěžek Tříkrálové sbírky bude určený na přímou pomoc lidem v nouzi. Část prostředků půjde na opravu objektu denního centra sv. Ludmily, zajišťujícího služby pro osoby se zdravotním a mentálním postižením a na výstavbu Centra služeb pro osoby bez přístřeší v Uherském Hradišti. V loňském roce vykoledovali charitní koledníci celkem 2.241.378 korun.

 

Tříkrálového koledování v českých a moravských krajích obnovila v roce 2000 Česká katolická charita (dnes Charita Česká republika), kdy nejprve na Moravě, a o rok později již po celé České republice, a začala za spolupráce farností, obecních a městských úřadů a především velkého počtu dobrovolníků organizovat Tříkrálovou sbírku.