U kontejnerů se stále objevuje velkoobjemový odpad

IMG_20180904_085936.jpg Někteří lidé, bez ohledu na ostatní, nechávají u kontejnerů odpad nejrůznějšího druhu, kusy nábytku, staré matrace, vysloužilé elektrospotřebiče, či nejrůznější odpad z rekonstrukcí bytů a spoléhají na to, že po nich někdo jiný nepořádek uklidí. Město upozorňuje, že takový odpad patří výhradně do sběrných dvorů.

Problémy přetrvávají ve všech částech města bez výjimky. Některá kontejnerová stání jsou pro nadměrné ukládání nepatřičného odpadu z domácností řešena častěji. V poslední době se nevhodný odpad objevil na novém kontejnerovém stání ve Véskách nebo na sídlišti Hliník u dětského hřiště, problémy jsou ale také ve Štěpnicích, na sídlišti Východ, v Sadech či v Míkovicích. Dokonce i v centru města se objevuje velkoobjemový odpad u kontejnerových stání prakticky téměř nepřetržitě, například na ulici Dvořákova (u bývalých lázní). Kdo takový odpad vyhodí, si neuvědomuje, že za něj někdo jiný jeho nepořádek musí uklidit.

„Lhostejnost a lenost některých lidí je neuvěřitelná. Město organizuje sběry objemného odpadu, nabízíme také možnost bezplatného uložení do sběrných dvorů, a i přesto se u kontejnerových stání neustále objevují kusy nábytku nebo jiné předměty z domácností. Nás potom odvoz stojí nemalé peníze navíc,“ upozornil místostarosta Čestmír Bouda. 

Roční platba za svoz odpadů se na odvoz směsného velkoobjemového odpadu nevztahuje a město za odvoz odpadu, který patří do sběrného dvora, navíc vynakládá každý rok kolem 150 tisíc korun navíc. Za takovou částku by se dala postavit alespoň dvě další nová sběrná místa. Neustálý růst nákladů na likvidaci nutí město k důslednějšímu zjišťování původců těchto odpadů, což je spojeno i s určitou časovou prodlevou jejich případného úklidu, ale také s řešením postihů původců nelegálně uloženého odpadu.

Ze strany městské policie hrozí pachateli přestupku proti veřejnému pořádku §47, odst.1, písm. h, z.č.200/1990 Sb. bloková pokuta do výše 1000 korun. „Pokud někoho vidíte ukládat nevhodný odpad ke kontejnerům, nerozpakujte se volat 156, jinak na bezohlednost a pohodlnost některých lidí budeme dál pořád doplácet všichni,“ apeloval na občany Bouda.

V Uherském Hradišti jsou dva sběrné dvory. Město není jejich vlastníkem, patří soukromým společnostem, které pro město smluvně zajišťují provoz. Konkrétně ve dvoře na ulici Průmyslové mohou bezplatně (do stanovených ročních limitů na občana) odevzdávat odpady nejen občané Uherského Hradiště, ale i občané z jiných obcí, s nimiž má vlastník/provozovatel uzavřenou smlouvu.

"V oblasti třídění odpadů je město Uherské Hradiště mezi městy své kategorie dlouhodobě na špici, proto je přístup některých nezodpověných občanů až zarážející. Zvláště, když uložení ve sběrném dvoře je pohodlné a zcela zdarma," vyjádřil se starosta města Stanislav Blaha.

Sběrný dvůr – Sběrné suroviny UH: https://bit.ly/2ZaawrR

Sběrný dvůr Marius Pedersen: https://bit.ly/2M5UgnY 

Jan Pášma, tiskový mluvčí

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lenka Němečková, DiS.

T: 572 525 383
M: 731 690 012
E: Lenka.Nemeckova@mesto-uh_cz