U základní školy v Jarošově vznikne dětský park

498.jpg Už po letních prázdninách si děti ze základní a mateřské školy v části města Jarošov budou hrát i sportovat na zmodernizovaném hřišti, které vznikne v oplocené zahradě vedle budovy školy. Investice si vyžádá náklad přesahující 3 miliony korun.

Žáci se dočkají oploceného víceúčelového hřiště s povrchem z asfaltobetonu, zacvičit si budou moci na workoutovém hřišti, které sestává z hrazd a žebřin, ale připraveno bude také hřiště s kolotočem pro menší děti (prvek zajistí škola).

Pro akce školy ve venkovním prostoru bude sloužit menší venkovní amfiteátr s pódiem doplněný o dřevěný přístřešek nad zpevněnou plochou z betonové dlažby.

Na místě budou provedeny také sadové a terénní úpravy. Nejprve se uskuteční prořez zeleně a vykácení nadbytečných porostů, poté bude zeleň doplněna o novou výsadbu stromů i keřů včetně náhradní výsadby stromů mimo prostor zahrady. Obnovy se dočká také trávník. Vše doplní terénní úpravy a nové chodníky ze zámkové dlažby.

„Tuto akci uskutečňujeme ve spolupráci s místní komisí Jarošov a samotnou školou. Dětský park pro volnočasové aktivity místních žáků zde vyloženě chyběl a já věřím, že děti budou po prázdninách z nových prostor nadšené. Loňské prázdniny jsme využili podobně, kdy zcela zásadní proměnou prošla přiléhající tělocvična, kterou jarošovští občané využívají také ke společenským účelům,“ vyjádřil se starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

 

Dětský park u základní školy v Jarošově vybuduje společnost SVS-CORRECT nákladem 3, 2 milionu korun.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz