Udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře

4. Základní informace k životní situaci

Hospodaření v lesích je vlastník lesa povinnen zajišťovat v součinnosti s odborným lesním hospodářem, který mu zajišťuje odbornou úroveň hospodaření v lese. 


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba splňující podmínky pro udělení licence. 


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Podání žádosti doložené předepsanými náležitostmi. 


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Jakýmkoliv podáním žádosti, včetně elektronického podání. 


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, v úředních dnech (pondělí nebo středa od 8:00 do 17:00 hodin), příp. i v jiných pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Průkaz k ověření totožnosti, doklad o odborném lesnickém vzdělání a doklad o předepsané odborné praxi v lesnickém provozu ( u absolventa střední školy 10 let, u absolventa VŠ 3 roky ). 


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

100 Kč v pokladně městského úřadu, při vydávání žádosti  


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů, běžně na počkání (v úřední dny). 


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon o lesích č. 289/1995 Sb. v platném znění


18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

odvolání dle § 81 a následující Správního řádu


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ.


26. Kontaktní osoba

Ing. Jan Srnský, tel. 572 525 851, email: jan.srnsky@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31. 5. 2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

10.07.2015


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace