Udržitelná doprava - téma letošního veřejného fóra

IMG_8395.JPG Dne 20. března od 16:00 hodin se v malém sále Klubu kultury uskuteční veřejné fórum s tématem udržitelná doprava.

Město Uherské Hradiště od loňského roku začalo pořádat tematická veřejná fóra. V loňském roce to bylo životní prostředí. Z fóra vyplynula například potřeba revitalizace nábřeží řeky Moravy, kterou se město aktivně zabývá a také na toto téma vyhlásilo ideovou soutěž.

Letos bude tématem udržitelná doprava. Návštěvníkům budou předloženy aktuální informace z města v oblasti veřejné, cyklistické i pěší dopravy.

Snahou bude věnovat prostor zejména veřejnosti, a to u diskusních stolů. Fórum proběhne v úterý 20.3.2018 od 16 – 17:30 hod. v Malém sále Klubu kultury.  

Věříme, že tematika dopravy zajímá mnoho z vás a že si najdete čas, abyste o věcech, které vás zajímají přišli aktivně diskutovat.

Tešíme se na vaši účast!

 

PLAKÁT:   pdf.png VF_doprava_plakat.pdf

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz