Uherské Hradiště bude mít nový informační a navigační systém

02.jpg Město Uherské Hradiště plánuje rozšíření a obnovení systému rozcestníků, tabulek, map a dalších prvků pro lepší orientaci návštěvníků města. Stávající, léta překonaný informační systém bude nahrazen nadčasovým a funkčním. Město již vybralo mezi základními návrhy designérů, aby zvolilo to nejlepší řešení s cílem zachovat stávající atmosféru a historičnost města.

V září 2017 byla vyhlášena soutěž na design a výtvarný návrh informačního a navigačního systému města. Předmětem soutěže byl informační a navigační systém města Uherské Hradiště - designový a výtvarný návrh prvků umístěných na vybraná místa. Konkrétně se jednalo o návrh rozcestníků, informačních výlepových sloupů a ploch, orientačních map, tabulek označujících památkové objekty, tabulí a směrovek s označením ulic, navigačních značek v dlažbě, informačních totemů, vítacích tabulí a zastávkových označníků. Kompletní realizace je rozdělena do dvou etap.

„Dosavadní systém už je zastaralý, nepřehledný a nevyhovující. Navíc neodráží aktuální Grafický manuál značky a vizuálního stylu města,“ vyjádřil se starosta města Stanislav Blaha.  Nyní má město k dispozici vítězný návrh od společnosti Herrmann/Coufal, který je podkladem pro zpracování zadávací dokumentace k výběru dodavatele jednotlivých prvků. „Upozorňujeme, že to co dnes vidíte na obrázcích je teprve výsledek ideového návrhu, jedná se o design jednotlivých prvků, konečné varianty se ještě budou barevně dopracovávat,“ zdůraznil architekt města Aleš Holý.

Vzhledem k podporovaným aktivitám programu Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 2018 se nabízí příležitost realizovat 1. etapu modernizace informačního a navigačního systému zahrnující rozcestníky a rozcestníky s mapou, informační tabule s mapou města, uvítací tabule, výlepové sloupy pro příspěvkové organizace města, informační tabulky na památkově chráněné objekty a významné turistické objekty, s celkovým předběžným rozpočtem 2,2 milionu korun, z čehož polovinu by měla pokrýt dotace.

Přiznaná dotace musí být vyčerpaná do konce roku 2018, ale doba realizace musí být ukončena nejpozději do konce roku 2019 (z vlastních zdrojů města). Realizaci informačního a navigačního systému města a zajištění financování odsouhlasilo v pondělí 26. února zastupitelstvo města.

Foto: ukázky designu některých prvků, ve výsledném zpracování se mohou barevně lišit:

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz