Obchvat Jarošova a most přes Moravu k dálnici D55 jsou na obzoru

qertttt.jpg Zastupitelé města Uherské Hradiště dne 5. září schválili, aby se Uherské Hradiště připojilo k deklaraci mezi Zlínským krajem a městy Uherské Hradiště a Staré Město o společném postupu na přípravě obchvatu obou měst, a sice směrem od Jarošova přes řeku Moravu kolem Starého Města na obchvat k přivaděči na dálnici D55.

Silniční propojení mezi Uherským Hradištěm - částí města Jarošov a dálnicí D55 je podle všech stran deklarace nezbytně nutné, a to z důvodu naplněné kapacity vozidel projíždějících městy Uherské Hradiště a Staré Město, které do měst přivádí silnice II/497 od Zlína (denní průměr 15 146 vozidel za 24 hodin, z toho téměř 10 % činí nákladní doprava, zdroj: dopravní průzkumy od spol. SMART PLAN z roku 2021).

Celková délka stavby bude činit asi 5 kilometrů. Plán je takový, že začátek stavby bude na silnici II/497 v místě nově situované okružní křižovatky v Uherském Hradišti - Jarošově. „Vlastní přeložka silnice by se od původní trasy odklonila směrem k řece Moravě v místě stávající křižovatky v průmyslové zóně Jaktáře. Projde průmyslovou zónou, novým mostem překoná řeku, v souběhu s protipovodňovou hrází bude volným územím procházet po katastrálním území Starého Města, dalším mostem překoná Baťův kanál a napojí se na ulici Východní, která přivádí silniční dopravu k okružní křižovatce na III/42824, odkud bude doprava vedena nově budovaným přivaděčem k D 55,“ popsal starosta města Stanislav Blaha.

Podpisem Deklarace se zúčastněné strany zavazují podniknout neprodleně všechny kroky vedoucí k upřesnění a konkretizaci časové posloupnosti a rozdělení dalších úkolů s převzetím dílčí odpovědnosti za splnění daného cíle.

Zastupitelé Starého Města již deklaraci schválili, a to dne 17. srpna 2022. K podpisu Deklarace na realizaci přeložky silnice II/497 Uherské Hradiště, Staré Město, stavba: silnice II/497 Uherské Hradiště, Staré Město – obchvat dojde bezprostředně po schválení Radou Zlínského kraje.

Audio pro novináře - starosta města: 

2022_09_05 Ing. Stanislav Blaha.mp3, soubor typu mp3, (994,97 kB)

-JP-