Uherské Hradiště má celostátní bronz v třídění odpadů

IMG_0187.jpg Obyvatelé Uherského Hradiště se ve třídění odpadu nemají za co stydět. Město si v soutěžích ve třídění odpadů každoročně vede dobře. A nyní Uherské Hradiště uspělo i v celostátní soutěži obcí v třídění odpadů „O Křišťálovou popelnici“, když se ve své kategorii (nad 5001 obyvatel) umístilo mezi obcemi z celé republiky na třetím místě. Vítěze ocenili zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., která je vyhlašovatelem soutěže, na slavnostním večeru v Hradci Králové v rámci konference Odpady a obce 2021.

Stejně jako v minulých letech byla i tentokrát soutěž určena všem obcím ČR zapojeným v systému EKO-KOM a soutěžilo se ve třech velikostních kategoriích. Do užšího výběru 17. ročníku soutěže O křišťálovou popelnici postoupilo 66 nejlepších měst a obcí – pět zástupců z každého kraje a hlavní město Praha. Do užšího výběru postoupili automaticky první 3 z krajských soutěží, což je také Uherské Hradiště, další 2 zástupce z každého kraje nominovali příslušní regionální manažeři EKO-KOMu. O těch nejlepších rozhodovala celá řada kritérií a přihlíželo se také na celkové podmínky pro nakládání s odpady v obci. Hodnotilo se množství vytříděného odpadu na osobu a rok pro každou sbíranou komoditu. Hodnotil se také poměr tříděného odpadu a produkci komunálního odpadu, hustota sběrné sítě (včetně pytlového sběru a individuálních nádob).

Podíl vytříděného odpadu se v Uherském Hradišti v posledních letech stále zvyšuje. „Tuto informaci vnímáme velmi pozitivně a je zapotřebí vyslovit velké díky občanům, protože je evidentní, že jim na životním prostředí záleží. V třídění odpadů jsme dlouhodobě velmi úspěšní, což je ta nejlepší odměna za osvětovou činnost, které se léta věnujeme,“ sdělil starosta města Stanislav Blaha

Za kvalitní nakládání s odpady dostalo město letos také oficiální osvědčení o úspoře emisí za loňský rok.  Díky rozvoji a provozu systému tříděného odpadu a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, město Uherské Hradiště ve spolupráci se společností EKO-KOM přispělo ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.  Uspořilo se v přepočtu 2 327,668 tun emisí CO2 a 48 198 249 MJ energie.

„V roce 2020 město vytřídilo a odevzdalo k využití celkem 2 262 tun odpadu, za což město vyfakturovalo a obdrželo od Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. částku takřka 4,5 milionu korun,“ potvrdil místostarosta města Čestmír Bouda.

Zdroj: vlastní + tisková zpráva Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., upraveno, kráceno

Jan Pášma, tiskový mluvčí města Uherské Hradiště