Uherské Hradiště má nadprůměrně vysoké mezinárodní ratingové hodnocení

adult-3327336_1280.jpg Ze známky A2 na známku A1 s výhledem "stabilní" se v hodnocení mezinárodní ratingové agentury Moody´s vyhouplo město Uherské Hradiště.

Městu Uherské Hradiště byl v minulém roce ratingovou společností Moody´s udělen mezinárodní rating na úrovni A2 a současně „pozitivní“ výhled. Ve zdůvodnění výhledu byly uvedeny podmínky, za nichž může případně dojít ke zlepšení udělené známky.

V průběhu letošního roku byly zkoumány ekonomické podmínky města a dne 9. října 2019 vydala společnost Moody´s ratingovou zprávu, že mezinárodní hodnocení zvyšuje na známku A1 a současně uděluje stabilní výhled, který znamená, že město je schopno si známku udržet i do dalších let.

Zlepšení ratingové známky znamená, že město v předchozím období hospodařilo kvalitně, a současně má do budoucna dobře nastaven Střednědobý výhled rozpočtu, umožňující mu se dále rozvíjet. O tom svědčí například plán kapitálových výdajů, připravovaný pro rok 2020, v němž jsou navrženy ke schválení zejména tyto investice:

21,4 mil. Kč       rekonstrukce sportovního areálu Mojmír

13,8 mil. Kč       zastávky MHD Malinovského, Sokolovská, Rybárny a Svatojiřské nábřeží

12,0 mil. Kč       revitalizace veřejného prostranství sídliště Na Rybníku (2. etapa)

10,5 mil. Kč       Proj. dokumentace a rekonstrukce ulice Za Kovárnou (Sady)

  9,0 mil. Kč        Proj. dokumentace rekonstrukce ulic Příkrá a Radovy (Míkovice)

  8,8 mil. Kč        Happy Line (skatepark)

  8,5 mil. Kč        rekonstrukce bytového domu Svatojiřské náměstí 395

  7,1 mil. Kč        Městský sportovně relaxační areál – sanace vlhkosti vých. tribuny a PD vestavby                                     jižní tribuny

  5,5 mil. Kč        ZŠ Sportovní - modernizace učeben

  5,0 mil. Kč        odkanalizování objektů ul. Malinovského

  2,1 mil. Kč        obměna serverovny městského úřadu

  2,0 mil. Kč        hřiště Sady - napojení na inženýrské sítě

13,4 mil. Kč       rezerva na spolufinancování dotačních projektů

19,7 mil. Kč       rezerva na rekonstrukce bytových domů

17,0 mil. Kč       rezerva pro požadavky místních komisí

 

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz