Uherské Hradiště ocenilo své nejlepší pedagogy

DSC_9722.JPG Slavnostní předání ocenění celkem 22 pedagogickým pracovníkům se jako výraz uznání za jejich náročnou a přínosnou práci uskutečnilo ve čtvrtek 25. dubna v uherskohradišťské Redutě. Slavnostní ocenění pedagogů pořádalo letos město Uherské Hradiště už po dvanácté v řadě.

Slavnostní odpoledne již tradičně doprovodil slovem herec Slováckého divadla David Vacke. Celý program byl zpestřen několika kulturními vystoupeními. Před zaplněným sálem Reduty vystoupily tanečnice, studentky Gymnázia Uherské Hradiště, se zajímavými choreografiemi Salome a Letušky. Jako zpěvačka se představila Pavlína Hejcmanová, herečka Slováckého divadla.  

Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení zřízených městem Uherské Hradiště:                 

Kategorie - výrazná pedagogická osobnost   

1. Mgr. Marie Dittrichová, učitelka 2. st., ZŠ UNESCO 

2. Mgr. Hana Galušková, učitelka 2. st., ZŠ Sportovní

3. Mgr. Miroslava Hrňová, učitelka 1. st., ZŠ a MŠ Větrná

4. Mgr. Andrea Koníčková, učitelka 1. st., ZŠ Sportovní 

5. Mgr. Petra Miklášová, školní psycholožka, ZŠ T. G. Masaryka

6. Jana Neusserová, učitelka MŠ, MŠ Svatováclavská

7. Dagmar Ohnoutková, vychovatelka, ZŠ Sportovní 

8. Mgr. Dana Šimíková, učitelka 2. st., výchovný poradce, ZŠ Za Alejí

Kategorie - vynikající začínající pedagogický pracovník   

1. Mgr. Jitka Bajaja Elisová, učitelka 2. st., ZŠ UNESCO

2. Mgr. Renata Bednaříková, učitelka 2. st., ZŠ Za Alejí 

3. Natálie Jarošová, DiS., učitelka MŠ, ZŠ a MŠ Jarošov 

4. Mgr. Jana Konečná učitelka 1. st., ZŠ a MŠ Větrná

5. Radka Turzíková, DiS., vedoucí společensko-vědního odd. DDM

Kategorie – za dlouhodobý přínos v pedagogické praxi   

1. Pavla Šafaříková, učitelka MŠ, MŠ Svatováclavská

Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení ostatních zřizovatelů na území města Uherské Hradiště:    

1. MgA. Dagmar Jahodová,učitelka, SUPŠ 

2. Mgr. Radoslava Kosecová, učitelka, OA, VOŠ a JŠ 

3. Mgr. Jaroslav Křápek, učitel, Gymnázium 

4. Mgr. Miroslava Maňásková, učitelka, Gymnázium

5. Mgr. Jindřich Martinek, učitel, SŠPHZ 

6. Mgr. Igor Osoha, učitel, OA, VOŠ a JŠ 

7. Mgr. Lucie Šťastná, učitelka, ZŠ a MŠ UH, Šafaříkova

8. Mgr. Marie Vaňková, učitelka, SŠPHZ

DSC_9716.JPG

DSC_9706.JPG

DSC_9483.JPG